فضای مجازی ، فضایی برای تمسخر ؟! در مقابل مریم های این شهر من و تو مسئولیم
فضای مجازی ، فضایی برای تمسخر ؟! در مقابل مریم های این شهر من و تو مسئولیم
محمودآباد آنلاین : یکی از مولفه های مهم فرهنگ مجازی ««هویت»»هست که برگرفته از نژاد ،مذهب و کشور... است ، در این بین افراد آگاه سعی دارد تا با استفاده از فضای مجازی ،فرهنگ و هویت خودش را نشان دهد .

در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه ، فضای مجازی تبدیل شده به فضای تفریحی و اجتماعی که هریک دارای مولفه خاص خودش هست ونقش بسزایی در بین خانواده دارد .

تمسخر و دست انداختن خانمی بنام ««مریم »»و دست به دست کردن آن در فضای مجازی فقط ‌وفقط در ایران می توان دید …

خانم ساده دلی ،که بدون توجه به ناملایمات و نامردی ها تن به دل پاکی داده و بدون توجه به اطراف و اطرافیان ساده لویی خودش را به رخ همه میکشاند . و جالب تر زنی از جنس خودش از تبار خودش از فرهنگ ایرانی از تبار زن ایرانی با پخش کردن ویدیویی اینچنین  از مریم ،سعی در پر کردن فضای خانه ها در ایام قرنطینه دارد …

در کجای دنیا دیدید چنین فضای بی هویتی رو انتشار دهند…

مثل مریم ها زیاد هستند که بازیچه بی تدبیری افراد بی هویت شده اند و می‌شوند …

چرا فرهنگ‌اصیل ایرانی ،با پخش چنین ویدیو یی از زن ساده لو به بازیچه تبدیل بشود…

و تو ای زن ،ای همسر و ای مادر ،تو اصالتی چندین هزار ساله داری که نبایدهم نوع خودت را به باد تمسخر بگیری…

بیاییم با هویت خود ،فرهنگ خود ،فضای مجازی را پر کنیم از ادبیات ایرانی و اصالت ایرانی…

من و تو مسولیم ای ایرانی و ای بومی …

 

  • نویسنده : مجتبی محمدی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین