رهاسازی زنبور تریکوگراما آفت ساقه‌خوار برنج در اراضی شالیزاری محمودآباد
رهاسازی زنبور تریکوگراما آفت ساقه‌خوار برنج در اراضی شالیزاری محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما در نسل اول آفت ساقه خوار برنج دراراضی شالیزاری شهرستان محمودآباد در سطح هزار هکتار خبرداد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از اولین رهاسازی زنبور تریکوگراما، نسل اول آفت ساقه خوار برنج در روستاهای بخش مرکزی و سرخ رود این شهرستان در سطح هزار هکتار خبرداد.
هادی‌زاده با اشاره به اهمیت ویژه مبارزه بیولوژیک با آفت ساقه خوار برنج در کاهش هزینه تولید، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تولید محصولات سالم خاطر نشان کرد: نصب تریکوکارت و استفاده از زنبور تریکوگراما با نظارت مسوولین، کارشناسان حفظ نباتات مدیریت، مراکز و همچنین کارشناسان بخش خصوصی شبکه مراقبت انجام شد .
وی با اجرای این روش کنترل، از مصرف سموم شیمیایی که خطرات جبران ناپذیری روی انسان و محیط زیست دارد، جلوگیری می‌شود.
از جمله خطرات مصرف سموم می‌توان به مشکلات عصبی، تنفسی، سرطان‌زایی و مرگ در انسان، و آلودگی آب و خاک، اثر روی ارگانیسم‌های غیر هدف، طغیان آفت و شکستن چرخه‌ی طبیعی حیات اشاره کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: هزینه‌ی صد عدد تریکوکارت برای هر بار رهاسازی در هر هکتار ۱۳۵ هزار تومان بوده و ۲ تا ۳ مرحله رهاسازی برای کنترل آفت نیاز است.
مدیر جهاد کشاورزی درخاتمه تصریح کرد : درسال زراعی جاری مبارزه بیولوژیک با آفت ساقه خوار برنج با نصب تریکوکارت و استفاده از زنبور تریکوگراما، در دومین مرحله که در روز دوشنبه مورخه ۵ تیر ماه امسال انجام در سطح هزار هکتار، مجموعاً دو هزار هکتار دراین شهرستان انجام خواهد شد .
  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین