حضور گسترده مسافران باعث شده شبکه توزیع پاسخگو نیاز بومی ها نباشد
حضور گسترده مسافران باعث شده شبکه توزیع پاسخگو نیاز بومی ها نباشد
محمودآباد آنلاین: رضاپور رئیس اداره آب و فاضلاب محمودآباد: تمام ظرفیت های تولید و توزیع آب در مدار است و حتی مازاد بر نیاز نیز تولید می کنیم ولی حضور گسترده مسافران و حضور انبوه خوش نشین ها باعث شده شبکه توزیع پاسخگو نیاز بومی ها نباشد.

در پی اعلام نارضایتی شهروندان محمودآبادی و سرخ رود و برخی از اهالی روستاهای بخش مرکزی و سرخ رود در خصوص افت فشار آب و حتی قطع بودن آب در برخی از مناطق شهر و روستا طی چند روز گذشته صبح امروز عبدالهاشم رضاپور رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار محمودآباد آنلاین گفت: زیر ساخت های شبکه توزیع آب در شهرستان بر اساس جمعیت بومی احداث و پی ریزی شده و زیر ساخت های موجود تنها پاسخگوی نیاز افراد بومی است ولی افزایش بی رویه ساخت و ساز در شهر و روستا و حضور افراد خوش نشین باعث شده ، اغلب در ایام تعطیل از جمله تابستان و عید نوروز شاهد افت فشار آب در کلیه مناطق شهرستان باشیم.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد گفت: در حال حاضر علیرغم تلاش های صورت گرفته برای تولید مازاد نیاز ولی ۲۰۰ لیتر در ثانیه در محمودآباد و ۷۰ لیتر در ثانیه در سرخ رود تولید آب و توزیع در شبکه مصرف را شاهد هستیم که عدم صرفه جویی از سوی شهروندان و مسافران باعث اختلال و نارضایتی مشترکین شده است.

عبدالهاشم رضاپور با اشاره به حفر و بهره برداری ۳۰ حلقه چاه آب در شهرستان محمودآباد به منظور تامین آب مصرفی شهروندان و اهالی روستاها تاکید کرد: کلیه زیر ساخت های موجود در شهرستان صرفاً بر اساس نیاز افراد بومی تعبیه شده است و در سایر روزهای سال مشکل کمبود آب نداریم به جز ایام تعطیل که با حضور گسترده جمعیت مسافران همراه است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر مشترک توریع آب داریم و اگر در برخی ایام با افت فشار و قطعی آب مواجه هستیم صرفا بخاطر این است که مصارف آب زیاد بوده و خارج از توان شبکه داخلی است که ناخواسته پاسخگوی نیاز شهروندان نیستیم.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین