تیرش به خطا می رود اما به هدر ، نه
تیرش به خطا می رود اما به هدر ، نه
محمودآباد آنلاین : به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش و به همت اداره ورزش و جوانان و هیات تیر اندازی یکدوره مسابقه تیر اندازی ویژه مدیران و کارکنان ادارات در سالن پهلوان توکلی برگزار شد.

به گزارش محمودآباد آنلاین این دوره مسابقه تیراندازی در دو بخش تفنگ بادی و تپانچه ۱۰ متر با حضور ۴۰ ورزشکار ویژه مدیران و کارکنان ادارات در دومین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش در سالن پهلوان حسین توکلی محمودآباد به اجرا درآمد.
بخشداران سرخ رود و مرکزی ، رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد و سرخ رود، شهردار محموداباد، اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد، روسای ادارات محیط زیست ، ثبت احوال ، کار، ارشاد ، دانشگاه صنعتی نفت و کارکنان جهاد کشاورزی ، ورزش و جوانان ، دادگستری ، بنیاد شهید ، اوقاف ، دانشگاه صنعتی نفت در بخش تپانچه و تفنگ بادی ۱۰ متر به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابت ها در یخش تفنگ بادی ۱۰ متر روح الله علیزاده توانست مقام اول را کسب نماید و در در بخش تپانچه بادی ۱۰ متر دکتر قاسم عالی از دانشگاه علوم دریایی مقام اول را کسب نماید.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین