تمامی قطعی برق ها در محمودآباد برابر برنامه زمانبندی اعلامی است
تمامی قطعی برق ها در محمودآباد برابر برنامه زمانبندی اعلامی است
محمودآباد آنلاین / موجرلو، رييس اداره توزيع برق محمودآباد گفت: تمامي قطعي برق ها در شهرستان مطابق با برنامه زمانبندي خاموشي اعلام شده و بنابر تصميمات استاني است.

ابوذر موجرلو در گفتگوی اختصاص با خبرنگار محمودآباد آنلاین در خصوص شکایت شهروندان از قطع شدن برق در طول روز گفت: مهم ترین علت قطعی برق افزایش دما و در نتیجه فزایش مصرف برق وهمچنین کاهش تولیدات نیروگاه ها می باشد.

وی توضیح داد: ساعت و مکان های قطعی برق در شهرستان به هیچ وجه سلیقه ای نمی باشد و به صورت استانی مشخص می شود و از حوزه اختیارات اداره برق شهرستان خارج است.

رییس اداره توزیع برق محمودآباد با بیان اینکه قطع شدن برق به صورت هماهنگ در سراسر کشور انجام می شود افزود: در برخی از استان های کشور نیروگاه ها از مدار خارج شده و خاموشی بیشتری نسبت به شهرهای مازندران دارند.

وی افزود : زمانبندی خاموشی ها از روز قبل در سایت شرکت توزیع برق غرب استان و اپلیکیشن برق من قرار می گیرد و افراد می توانند با مراجعه به سایت از زمان دقیق خاموشی ها مطلع شوند.

وی با بیان اینکه بیشتر اعتراضات از سوی کسبه و به دلیل برقی بودن کرکره مغازه ها بوده است افزود: ساعت های قطعی متغیر است و باید شهروندان هر روز ساعت قطعی را چک کنند تا در خصوص بستن کرکره های مغازه ها دچار مشکل نشوند.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین