بازگشت به فرهنگ اصیل دینی پیشرفت جامعه را به دنبال خواهد داشت
بازگشت به فرهنگ اصیل دینی پیشرفت جامعه را به دنبال خواهد داشت
محمودآباد آنلاین: فرماندار محمودآباد با بيان اينكه در حال حاضر جامعه از فرهنگ ديني فاصله گرفته است گفت: بازگشت به فرهنگ اصيل ديني پيشرفت جامعه را به دنبال خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد خسرو طالبی فرماندار و نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان محمودآباد روز دوشنبه ۱۱ اسفند طی سخنانی در این جلسه با بیان اینکه سالها طول می کشد یک فرهنگ در جامعه غالب شود ، گفت: متاسفانه در طی سال های اخیر فرهنگ جامعه ما از فرهنگ اسلامی فاصله گرفته است.

وی گفت: اگر ما به سمت فرهنگ اسلامی گام برداریم و این فرهنگ را باور کنیم ، بسیاری از مشکلات کنونی جامعه ما قابل حل خواهد بود.

وی فاصله گیری از فرهنگ دینی را هشداری برای جامعه عنوان کرد و گفت: همه ما باید برای احیای فرهنگ دینی در جامعه تلاش کنیم.

فرماندار محمودآباد افزود: تئوری پردازی به تنهایی جوابگوی جامعه نیست و همه ما باید با کمک هم و با اثر گذاری درست فرهنگ اسلامی را در جامعه ترویج دهیم.

وی خواستار بررسی موردی مشکلات مردم شهرستان در جلسات شورای فرهنگ عمومی شد و تاکید کرد: مشکلات باید موردی بررسی و با کمک مشاوران مربوطه برای ان راه حل ارایه شود و برای رفع ان اقدام گردد.

وی افزود : نقش  و اثر بخشی جلسات فرهنگ عمومی باید در جامعه دیده شود نه اینکه تنها محدود به تئوری پردازی باشد.

طالبی با بیان اینکه ما باید با کمک این جلسات به اصل و دین خود برگردیم افزود: اگر سنسور حساسیت دینی جامعه بالا رود در جامعه پیشرفت حاصل خواهد شد

  • نویسنده : محمد محتاطی