اعلام قیمت انواع برنج در بازار مازندران
اعلام قیمت انواع برنج در بازار مازندران
محمودآباد آنلاین : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران قیمت انواع برنج در بازار استان را اعلام کرد.

احسان عباسپور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران میانگین قیمت عمده فروشی برنج به همراه قیمت شلتوک در بازار استان مازندران را اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج سفید طارم محلی و هاشمی ۵۸۶ هزار و ۲۵۰ ریال، شیرودی ۳۴۱ هزار و ۲۵۰ ریال ریال بود که در بازار خرید و فروش شد.

او افزود:همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج ندا ۳۱۵ هزار ریال و فجر ۴۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال بود که در بازار خرید و فروش شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران با داشتن ۲۰۹ هزار هکتار اراضی شالیزاری، ۴۲ درصد تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین