اجرای ۲۰ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در محمودآباد
اجرای ۲۰ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در محمودآباد
محمودآباد آنلاین: هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد با بیان اینکه مدیریت جهاد کشاورزی با کسانی که امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ تعارفی نداشته و با آنان برخورد قانونی خواهیم کرد، گفت: 20 مورد ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد قلع و قمع شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده ضمن اعلام این خبر گفت: به دنبال شناسایی  ۲۰  فقره تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای جونیکلا از توابع بخش مرکزی این شهرستان با پیگیریهای مرکز جهاد کشاورزی کلوده  با همکاری نیروی انتظامی و یگان حفاظت امور اراضی (گشت۱۳۱) مدیریت جهاد کشاورزی  اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری قلع و قمع شد.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه در این قلع و قمع ۱۹ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شامل ۲۰ مورد بنای نیمه کاره، دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز بوده، افزود: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی این شهرستان به طور مستمر در حال رصد فعالیتهای بخش کشاورزی بوده و همچنین بازدید مستمر کارشناسان برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی به طور جدی دنبال می شود.

هادی‌زاده با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی با کسانی که امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ تعارفی نداشته و با آنان برخورد قانونی خواهد کرد، خاطرنشان شد: مالکین اراضی زراعی و باغی بایستی قبل از هر گونه تغییر کاربری زمینهای خود، برای دریافت مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند و با افرادی که نسبت به خرید و فروش اراضی کشاورزی و تفکیک اراضی کشاورزی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این اراضی اقدام کنند با قاطعیت برخورد خواهد شد.

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد