آغاز بکار دو موسسه فرهنگی چند منظوره در محمودآباد
آغاز بکار دو موسسه فرهنگی چند منظوره در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : محمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد گفت: با مجوز هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دو موسسه فرهنگی چند منظوره در محمودآباد آغاز شد.

محمدی گفت: پیش از این محمودآباد ۱۳ موسسه فرهنگی تک منظوره داشت و ۴ موسسه فرهنگی چند منظوره که با صدور مجوز فعالیت موسسه آزما هنر تابان به مدیر مسئولی امین امینی و موسسه ایده پردازان نگاه سوم به مدیر مسئولی مصطفی بابایی نیاک این تعداد در محمودآباد به ۶ رسید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد همچنین از فعالیت ۱۶ چاپخانه و ۱۷ کانون تبلیغاتی و فراهم سازی شرایط اشتغال برای ۵۳ نفر در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

وی همچنین از پرداخت ۳ میلیارد ریال تسهیلات به سه نفر جهت راه اندازی کسب و کار خبر داد و از عموم هنرمندان علاقمند به اخذ تسهیلات بانکی خواست تا به این اداره مراجعه نمایند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین محمودآباد آنلاین