یک محمودآبادی مشاور وزیر کشور شد
یک محمودآبادی مشاور وزیر کشور شد
محمودآباد آنلاین : با صدور حکمی از سوی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ، سعید جلالی به عنوان مشاور وی منصوب شد.

به گزارش محمودآباد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ، دکتر سید سعید جلالی که از بهمن ماه ۱۳۹۵ به عنوان مدیرکل تقسیمات کشوری انتخاب شد و تا کنون مسئولیت این دفتر را بر عهده داشت، به عنوان مشاور وزیر کشور منصوب شد.

گفتنی است، دکتر سعید جلالی اهل محمودآباد و دانش آموخته دانشگاه های تهران و تربیت مدرس بوده و معاونت مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور ، رئیس اداره اول سیاسی، رئیس اداره دوم سیاسی، معاون مرکز مطالعات سیاسی و معاونت مدیر کل سیاسی وزارت کشور را در کارنامه خدمتی خود دارد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین