یک سایه بان در دل گرما برای رفاه ناجیان غریق وجود ندارد
یک سایه بان در دل گرما برای رفاه ناجیان غریق وجود ندارد
محمودآباد آنلاین: خادمی رئیس هیات نجات غریق و غواصی محمودآباد : این شهرستان به عنوان نزدیک ترین شهر ساحلی از سمت پایتخت ، یکی از شهرهای پر مسافر استان است و به علت دارا بودن ۱۳۶ کوچه که به دریا منتهی می شود و امکان حضور مسافر در تمام نقاط ساحلی را فراهم می باشد ، سهولت دسترسی به دریا در مناطق کور تبدیل به تهدید شده است.

سعید خادمی رئیس هیات نجات غریق و غواصی محمودآباد در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار محمودآباد آنلاین با بیان اینکه در حال حاضر۱۳۰ ناجی در محمودآباد مشغول به کار هستند ، افزود : برای پوشش کامل مناطق ساحلی این شهرستان به بیش از ۱۸۰ ناجی نیاز است.

وی گفت: متاسفانه عدم پرداخت بموقع حقوق ناجیان، نبود امنیت شغلی و عدم بیمه ناجیان غریق  و همچنین نبود طرح های تشویقی برای نجات افراد سبب شده است که ناجیان از این شغل فاصله بگیرند.

رییس هیات نجات غریق محمودآباد نبود امکانات کافی برای ناجیان را یکی دیگر از علت های فاصله گرفتن از این شغل دانست و گفت : متاسفانه ناجیان غریق ما از کمترین امکانات نیز محروم هستند.

خادمی افزود : نه تنها جت اسکی و قایق برای نجات جان افراد غرق شده تامین نشده بلکه حتی ابتدایی ترین نیاز یعنی تیوپ هم نداریم و حتی یک سایه بان نیز برای ناجیانی که در دل گرما باید زیر آفتاب سوزان ساحل باشند وجود ندارد.

 

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین