پنج مازندرانی در فهرست دانشمندان برتر جهان
پنج مازندرانی در فهرست دانشمندان برتر جهان
محمودآباد آنلاین : پنج عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در میان دانشمندان برتر پُر استناد جهان در سال ۲۰۲۱ معرفی شدند.

۵ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان دانشمندان یک درصد برتر پر استناد جهان از سوی پایگاه اطلاعاتی Web of Sciences (ISI انتخاب شدند.
بر اساس گزارش سایت علم سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نتایج رتبه‌بندی پایگاه پراستنادی Essential Science Indicator (ESI) که در ماه May ۲۰۲۱ منتشر شد، دکتر احمد دریانی، دکتر علیرضا رفیعی، دکتر محمد صادق رضایی، دکتر محمود موسی‌زاده و دکتر اکبر هدایتی زاده عمران در میان دانشمندان یک درصد برتر پر استناد جهان قرار گرفتند.
پیش از این دکتر محمدتقی هدایتی، دکتر احمدعلی عنایتی و دکتر حمید بدلی جزو دانشمندان یک درصد برتر پر استناد جهان در پایگاه پراستنادی Essential Science Indicator ESI، از دانشگاه علوم پزشکی مازندران معرفی شده بودند.
بدین ترتیب تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ۸ نفر افزایش یافت.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما