قلع و قمع  ۱۸۰۰۰ مترمربع تغییر کاربری در محمودآباد
قلع و قمع  ۱۸۰۰۰ مترمربع تغییر کاربری در محمودآباد
محمودآباد آنلاین/ مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از قلع و قمع ۱۸۰۰۰ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده از قلع و قمع ۱۸۰۰۰ مترمربع تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: برای اجرای قانون حفظ کاربری و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، حسب هماهنگی بعمل آمده ، با حضور عوامل نیروی انتظامی و اکیپ گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی سرخ‌رود تعداد ۱۲مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح ۱۸۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی بخش سرخ رود شهرستان محمودآباد قلع و قمع گردید.

هادی‌زاده افزود: این تغییر کاربری غیرمجاز شامل بنای نیمه کاره و دیوارکشی و تفکیک اراضی بود که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اخذ دستور از ریاست دادگاه سرخ رود قلع و قمع شد.

وی تاکید کرد: برای حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و استمرار تولید و در راستای اجرای ماده سه و تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی لازم است مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از ساخت و ساز در اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوز به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد