فراخوان واکسیناسیون مرحله دوم فرهنگیان محمودآباد
فراخوان واکسیناسیون مرحله دوم فرهنگیان محمودآباد
محمودآباد آنلاین : در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، برنامه‌ فعالیت پایگاه تجمیعی واکسیناسیون فرهنگیان به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

۱_ مدیران و کادر اداری همراه با آموزگاران مدارس ابتدایی شنبه ششم شهریور از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ ظهر

۲_ مدیران و کادر اجرایی همراه با دبیران مدارس متوسطه اول و دوم یکشنبه هفتم شهریور ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ عصر

۳_ مدیران و کادر اجرایی همراه با معلمان مدارس و موسسات غیر دولتی و … روز دوشنبه هشتم شهریور ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ عصر

مکان : محمودآباد خیابان معلم ساحل ۱۶ دبیرستان متوسطه اول شاهد پسران

تذکر مهم‌: برنامه فوق مختص تزریق واکسن فرهنگیان در مرحله دوم میباشدلذا به همراه داشتن کارت یا برگه واکسن مرحله اول مورد انتظار می باشد.

درضمن همکارانی که بهر دلیلی دوز اول را تزریق ننموده اند از مراجعه به پایگاه مذکور خودداری نموده و الزاما برای تزریق واکسن باداشتن معرفی نامه از سوی امور اداری آموزش وپرورش به درمانگاه کوثر مراجعه نمایند.

 

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش محمودآباد