ظهور اولین خوشه برنج در شالیزارهای محمودآباد
ظهور اولین خوشه برنج در شالیزارهای محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از ظهور اولین خوشه برنج در اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد و افزود : پیش بینی می شود امسال 95 هزار تن شلتوک برنج در 18 هزار زمین های شالیزاری محمودآباد تولید شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده از ظهور اولین خوشه برنج از نوع رقم طارم هاشمی در پنج هکتار از زمینهای شالیزاری های بخش مرکزی شهرستان محمودآباد خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: در این مزارع قطع پروسه خشکاندن مزرعه و لزوم ادامه آبیاری منظم با شروع فاز زایشی و در صورت امکان محلولپاشی با کود تقویتی حاوی مقادیر بالای پتاسیم جهت بهبود رشد و نمو خوشه و افزایش عملکرد توصیه شد.

هادی زاده با بیان اینکه شهرستان محمودآباد دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین شالیزاری یوده که اولین کشت نشاء برنج در ۲۵ فروردین ماه امسال در این شهرستان انجام شده، افزود: پیش بینی می شود امسال ۹۵ هزار تن شلتوک برنج در شالیزارهای (کشت اول) این شهرستان تولید می شود.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد