صدور کیفر خواست قاتل سید عباس موسوی به دادگاه کیفری
صدور کیفر خواست قاتل سید عباس موسوی به دادگاه کیفری
محمودآباد آنلاین: یوسف تبار دادستان دادسرای عمومی و انقلاب محمودآباد از صدور کیفر خواست قاتل سید عباس موسوی به دادگاه کیفری خبر داد

به گزارش محمودآباد آنلاین و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ به دنبال نزاع، مقتول سید عباس موسوی توسط کلت کمری به قتل رسید که قاتل همان روز توسط نیروی انتظامی دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده شد.

لازم به ذکر است که کمتر از دوماه از وقوع قتل ،کیفر خواست آن صادر و پرونده جهت صدور اشد مجازات به دادگاه کیفری ارسال شده است.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین