رئیس جدید کتابخانه عمومی محمودآباد از نور می آید
رئیس جدید کتابخانه عمومی محمودآباد از نور می آید
محمودآباد آنلاین: بنا بر اخبار واصله ، نادعلی صابر رئیس اداره کتابخانه عمومی محمودآباد پس از یک دهه حضور در شهرستان جای خود را به زهرا اعتصامی از نور خواهد داد.

آیین تودیع و‌تکریم روسای این اداره هفته آتی با حضور شریعت فرماندار محمودآباد و آرزو ولی پور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران برگزار خواهد شد.

زهرا اعتصامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و مسول فعلی امور عمومی اداره کتابخانه شهرستان نور می باشد و نادعلی صابر نیز به اداره کتابخانه عمومی دانشجو پژوه شهرستان آمل جابجا خواهد شد

  • نویسنده : رضا اکبری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین