دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده صندوق فرهنگیان محمودآباد
دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده صندوق فرهنگیان محمودآباد
محمودآباد آنلاین/ محمد مهدی یوسف تبار، دادستان دادسرای عمومی انقلاب محمودآباد : به کلیه شکایات صندوق قرض الحسنه فرهنگیان محمودآباد رسیدگی شد.

محمد مهدی یوسف تبار دادستان دادسرای عمومی انقلاب شهر محمودآباد در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار محمودآباد آنلاین گفت : پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه انقلاب استان ارسال شده و در دادگاه محمودآباد در حال حاضر پرونده ای با این موضوع وجود ندارد و پیگیری های لازم برای احقاق حقوق کلیه افراد مال باخته و زیان دیده صورت گرفته است.

وی افزود : تا کنون نزدیک به ۷۰۰ نفر مال باخته و آسیب دیده از اختلافات مالی این موسسه بانکی به این دادسرا مراجعه و پیگیر مطالبات خود شده اند.

یوسف تبار تصریح کرد : متهمین با ارائه قرار تامین آزاد هستند و کلیه مال باختگان تا صدور حکم قطعی صبوری کرده و پس از صدور حکم دادگاه، اموال ارائه شده از سوی متهمین به مزائده گذاشته شده و به ترتیب نسبت به تامین و جبران خسارات وارده به افراد ذینفع اقدام خواهد شد.

دادستان دادسرای عمومی محمودآباد همچنین از تاکید رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این پرونده خبر داد : با دستور رئیس قوه قضاییه بلافاصله کلیه مستندات و شکایات افراد جمع آوری و پرونده جهت سیر مسیر قانونی خود به دادگاه انقلاب انتقال داده شد.

محمد مهدی یوسف تبار با اشاره به ضرورت صدور حکم از سوی دادگاه انقلاب ذکر کرد : لطفا شهروندان تا این زمان صبوری کنند تا تکلیف اموال ارائه شده مشخص و ضمن برگزاری مزائده خسارت ها تامین و جبران شود و به عنوان نماینده مدعی العموم این اجازه را نخواهم داد که افرادی بخواهند از حقوق عامه مردم سوء استفاده کنند و به نفع خود اموالی را به تصرف در بیاورند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین