دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی به کشاورزان انتقال می یابد
دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی به کشاورزان انتقال می یابد
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی همکاری لازم را به کشاورزان این شهرستان خواهند داشت و توصیه های فنی و علمی لازم را برای افزایش عملکرد و تولید ارایه خواهند داد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده گفت: کشاورزان با همکاری کارشناسان و بکارگیری روش های مختلف به شکل تلفیقی، باید تمامی منابع طبیعی را برای افزایش تولید به کارگیری کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: این روش ها شامل بکارگیری بذر استاندارد، بذرمال کردن، ضدعفونی کردن بذر، استفاده از کودهای بیولوژیک، محلولپاشی و کنترل بموقع آفات و بیماری هاست.

هادی‌زاده با بیان اینکه برای داشتن سطح سبز خوب و یکنواخت، ایجاد بستری ایده آل در الویت قرار دارد، گفت: برای آماده کردن بذر، ابتدا سبک و سنگین کردن بذر انجام و پس از شست و شوی بذور و جداسازی بذور سالم و یکدست از بذور شکسته و پوچ، آنها را حداقل بمدت ۱۰ ساعت در آب معمولی خیس کرده و اگر بذرمال انجام و اول آن را مصرف و سپس بذور با قارچ کش مناسب ضدعفونی شوند می توان آنرا با نیتروکسین، ازتو باکتر یا اسید هیومیک بذرمال و در اتاق ژرمیناتور برای جوانه دار شدن قرار داد.

وی با اشاره به اینکه بعد از جوانه دار شدن، با دستگاه سیدر روی سینی های نشاء پخش می کنند، افزود: بذرمال کردن به علت داشتن عنصر روی، سبب سنتز جیبرلین شده و افزایش جیبرلین باعث افزایش آنزیم آلفا آمیلاز و در نتیجه دیواره بین جنین و آندوسپرم سریعتر از بین رفته و به جوانه زنی بذر کمک  می کند.

هادی‌زاده یکی از مشکلات اساسی در بانک نشا را سوزنی شدن برگ و سوزش آنها در خزانه دانست و راهکارهای بسیاری را از جمله آبشویی خزانه، استفاده از محلولپاشی مناسب و کاربرد یک ماده محرک رشد در پای بوته همراه با آبیاری ارائه کرد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین