در ادامه تغییرات مدیران ، نوبت به فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید
در ادامه تغییرات مدیران ، نوبت به فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید
محمودآباد آنلاین : بنا بر برخی اخبار واصله محمد ممحمدی که پیش از این در سال 1385 مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد را بر عهده داشته است با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران مجددا سکان دار فرهنگ و هنر شهرستان محمودآباد خواهد شد.

حسین جوادی تغییر در مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی را از غرب مازندران شروع کرد و پس از جابجایی مدیران ادارات رامسر ، تنکابن ، چالوس و نور این بار نوبت به محمودآباد رسیده است و برخی روایت ها حکایت از جایگزینی محمد محمدی بجای صادق خوشخو مدیر بومی شهر محمودآباد دارد.

گفتنی است : محمد محمدی معاونت اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و ریاست استراحتگاه تفریحی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرخ رود و ریاست ادارات شهرستانهای محمودآباد ، نور ، چالوس را در کارنامه دارد.

ضمناً صادق خوشخو رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد نیز نزدیک به دو سال مسئولیت اداره شهرستان را بر عهده داشته است.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین