خزانه گیری ۱۷۱۲۰ هکتار از شالیزارهای محمودآباد/ استشمام بوی عطر برنج
خزانه گیری ۱۷۱۲۰ هکتار از شالیزارهای محمودآباد/ استشمام بوی عطر برنج
محمودآباد آنلاین/ مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: تاکنون عملیات خزانه گیری در ۱۷۱۲۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده گفت: شهرستان محمودآباد دارای ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار اراضی شالیزاری است که تاکنون عملیات شخم و شیار در ۱۵۳۰۰ هکتار آن انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: عملیات خزانه گیری در ۱۷۱۲۰ هکتار، شخم اولیه در ۱۵۳۰۰ هکتار، بذر پاشی در ۱۶۸۰۰ هکتار و بیمه در ۸۵۰ هکتار انجام شد.

هادی زاده با اشاره به اینکه تا کنون ۸۵ درصد آب بندان های این شهرستان آبگیری شده، اظهار داشت: تاکنون ۳۶۰۰ کیلوگرم انواع بذر اصلاح و گواهی شده برنج بین کشاورزان محمودآباد توسط کارگزاران بخش کشاورزی توزیع شد.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد