توزیع چهار تن میوه تنظیم بازار در شهرستان محمودآباد
توزیع چهار تن میوه تنظیم بازار در شهرستان محمودآباد
محمودآباد آنلاین : محمد هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت : در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان و به منظور تامین نیاز شهروندان و در راستای تحقق سیاست های تنظیم بازار چهار تن سیب در محمودآباد توزیع می شود.

وی گفت: ۴ تن سیب باقیمت ۲۸ هزار تومان برای تنظیم بازار برای شهرستان محمودآباد تامین و در حال حاضر در مکان های ذیل درحال توزیع است.

  • شهر محمودآباد ، تلیکسر شرکت تعاونی روستایی
  • شهر محمودآباد ، جوراکلا شرکت تعاونی آزادی
  • شهر سرخ رود ، شرکت تعاونی اتحاد
  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد