تخریب داوطلبانه ۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی محمودآباد
تخریب داوطلبانه ۴ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی محمودآباد
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از تخریب داوطلبانه چهار مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمینن‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از تخریب داوطلبانه چهار مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمینن‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش محمودآباد آنلاین به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده اظهار کرد: در نیمه نخست امسال برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی چهار مورد در مساحت ۸۵۶۰ مترمربع تخریب داوطلبانه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ضمن قدردانی از همکاری و هماهنگی مالکین جهت تخریب داوطلبانه، گفت: بازدید مستمر کارشناسان این مدیریت در راستای حفظ کاربری زمینن‌های کشاورزی به طور جدی دنبال می شود.

هادی‌زاده ادامه داد: شهروندان از ساخت ‌و سازهای غیرمجاز در زمینن‌های کشاورزی اجتناب کرده و برای اخذ مشاوره و دریافت مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین