بزودی با مردم شهر سخن خواهم گفت
بزودی با مردم شهر سخن خواهم گفت
محمودآباد آنلاین: قلی زاده رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد : اگر دیکتاتور بودم کدام مصوبه را به اعضاء اجبار کردم؟ کدام مدیر یا کارمند را جابجا کردم؟ کدام کوچه یا پروژه شخصی را پیگیری کردم؟ کدام نیرو را به داخل شهرداری بردم؟ دیکتاتوری باید خروجی داشته باشد ولی عملکرد من خارج از آن را نشان می داد.

در پی انتشار یادداشتی از سوی پایگاه خبری محمودآباد آنلاین در خصوص تنش در جلسه انتخاب شهردار از سوی اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد ، نورالله قلی زاده رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار محمودآباد آنلاین به برخی سوالات و شایعات رایج در فضای مجازی پاسخ داد.

وی ضمن عذرخواهی از شهروندان در خصوص تنش ایجاد شده در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر محمودآباد گفت: اختلاف نظر در تمام شوراها وجود دارد ولی با توجه به اینکه تصمیم گیری در خصوص سرنوشت یک شهر موضوع جلسه بوده و از حساسیت زیادی برخوردار بوده ، بیشتر مباحث مطروحه به اختلاف سلیقه و نظر نزدیک بود تا فحاشی و کسی دغدغه شخصی نداشته و همه نگران شهر بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد مهم ترین دلیل خود در عدم برگزاری نشست خبری و ارائه گزارش به شهروندان را حفظ شانیت و آبروی منتخبین در شهرداری عنوان کرد و افزود: علیرغم تمام بی مهری های صورت گرفته بزودی عملکرد سه ساله شورای اسلامی شهر محمودآباد را ارائه خواهم داد و با مردم بی واسطه سخن خواهم گفت.

وی مهم ترین چالش شورای اسلامی شهر طی چند ساله گذشته را انتخاب شهرداران دانست و افزود: شهردارانی که انتخاب کردیم و حاصل اعتماد بیش از ۲۵ هزار شهروند را در اختیارشان گذاشتیم نارضایتی مردم را به ما هدیه دادند.

رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد مهم ترین دلیل خود برای شهردار شدن را اشرافیت به مشکلات و چالشهای شهر محمودآباد و اتمام پروژه های نیمه تمام و تحقق وعده های داده شده به شهروندان عنوان کرد و تصریح کرد: به دنبال آن بودم به واسطه تجاربی که طی سالها خدمت به مردم در اصناف و شورای اسلامی شهر کسب کرده بودم زمینه ساز اتفاق های خوب برای مردم فهیم محمودآباد باشم.

نورالله قلی زاده مهم ترین دلیل در تاخیر انتخاب شهردار را احترام به همه ی سلیقه ها و اخذ برنامه از سوی کلیه افرادی که در صدد شهردار شدن بودند عنوان کرد و افزود: به استنباط اشتباه برخی ها ، اگر به دنبال شهردار شدن خودم بودم قطعا بعد از محسن رضایی شهردار وقت محمودآباد از دوستانم در شورا تقاضا میکردم که شهردار شوم ولی با توجه به شرایط شهر و عمر شورای شهر از تصمیم خود برگشتم.

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین