برگزاری ۳۱ دوره آموزشی مهارتی در محمودآباد
برگزاری ۳۱ دوره آموزشی مهارتی در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از برگزاری 31 دوره آموزشی مهارتی و آموزش 691 نفر روز در سال گذشته خبر داد.

به گزارش محمودآباد آنلاین به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده گفت: بخش کشاورزی نقش تعیین کننده‌ای درایجاد امنیت غذایی در هر جامعه‌ای دارد، اثربخش ترین و کم هزینه ترین مسیر در دستیابی به تولید کمی و کیفی بالاتر، ارتقاء دانش و مهارت تولیدکنندگان است.

 

مدیر جهادکشاورزی محمودآباد افزود: آموزش های مهارتی با برنامه ریزی، بکارگیری و اجرای روشهای مختلف آموزشی ترویجی سعی در افزایش مهارت و آگاهی تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارد.

 

هادی‌زاده ضمن اشاره به برگزاری ۳۱ دوره های آموزشی مهارتی در سال گذشته،  شهرستان محمودآباد، اظهار کرد:  در طی این دوره ها ۱۷۳۲ نفر فراگیر در فرآیند دوره های چند روزه که به صورت پیوسته و به طور تئوری و عملی برگزار می گردید، مهارتهای فنی لازم را کسب نمودند و در نهایت گواهی پایان دوره برای همه شرکت کنندگان صادر و اعطا شد.

 

وی بیان کرد: با توجه به گسترش حوزه کشاورزی و تنوع کشت و کار همچنین ایجاد مشاغل جدید در این حوزه، امسال نیز دوره های آموزشی مهارتی با محوریت بهزراعی کاشت، داشت و برداشت برنج، کشت مکانیزه برنج، مدیریت آب، تولید محصول سالم، پرورش مرکبات، پرورش قارچ، پرورش طیور بومی، گل و گیاهان زینتی، سبزی وصیفی و…. در روستاهای این شهرستان با هماهنگی کارشناسان مربوطه درحال برگزاری می باش

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین