اطلاعیۀ ادارۀ کل فرهنگ و ارشاداسلامی گیلان دربارۀ وقایع اخیر
اطلاعیۀ ادارۀ کل فرهنگ و ارشاداسلامی گیلان دربارۀ وقایع اخیر
محمودآباد آنلاین : بلافاصله پس از ایجاد شائبۀ خطای مدیر سابق این مجموعه، با دستور وزیر ارشاد، نمایندۀ ویژۀ وزیر در استان حاضر و تمام ابعاد این موضوع با حضور دستگاه‌‌های امنیتی و قضایی با دقت بررسی شد.

برای ایجاد فضای مناسب و تحقیقات بیشتر و انجام بی‌خلل خدمات و فعالیت‌های مستمر فرهنگی هنری، سرپرست جدیدی برای اداره کل تعیین شده است.

همۀ اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بدانند که رویۀ دولت انقلابی این است که حتی شائبۀ فساد را هم برنمی‌تابد و با یقین به اینکه دستگاه مرجع برای قضاوت نهایی قوه‌قضاییه است و بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری و تخریب حیثیت و آبروی افراد، این پرونده را که دارای ابهامات بسیار است، برای بررسی‌های بیشتر و رسیدگی‌های دقیق به دستگاه قضا ارجاع داده تا حقیقت را کشف و در مورد آن قضاوت کند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : حرف آنلاین