اجرای طرح جامع تغذیه سالم و سلامت زنان روستایی
اجرای طرح جامع تغذیه سالم و سلامت زنان روستایی
محمودآباد آنلاین: سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اجرای طرح جامع تغذیه سالم و سلامت زنان روستایی در این شهرستان با همکاری شبکه بهداشت و درمان خبر داد.

سید محمد زمانی با بیان اینکه این طرح در روستاهای پایلوت آزادمون، برنجده، میرعلمده، زردآب، حاجی کلای سفلی و گل محله اجرا خواهد شد، بیان کرد: این طرح بصورت ملی و مشترک بین دستگاه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی با هدف بهبود رفتارهای تغذیه‌ای و اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی با محوریت زنان در کشور اجرا می‌گردد.

وی با اشاره به شیوع بیماری‌های متابولیک و غیر واگیر به ویژه در مناطق روستایی به علت الگوی غلط تغذیه‌ای، مصرف کم میوه و سبزیجات، افزود: در این طرح سعی بر آن است با اجرای باغچه های خانگی و بصورت عملی، با تاکید بر تولید محصول سالم، راهکارهای کاهش مصرف نهاده های شیمیایی اعم از، کود و سم را به جامعه هدف، یعنی زنان روستایی آموزش داد.

سرپرست جهاد کشاورزی محمودآباد اظهار داشت: در این طرح ۷۳ زن روستایی با ایجاد باغچه های خانگی و تولید انواع سبزی و صیفی جات در طی یک دوره زمانی با نحوه تولید محصول سالم، راهکارهای مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماری‌های شایع و نیز مبانی تغذیه سالم و تامین سلامت عمومی جامعه آشنا می‌شوند.

زمانی در پایان گفت: با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، پایش و غربالگری سرطان پستان، دیابت و فشار خون نیز در گروه هدف صورت می پذیرد.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد