اجتناب از آبیاری و کوددهی بیش از حد برای جلوگیری از آلترناریا
اجتناب از آبیاری و کوددهی بیش از حد برای جلوگیری از آلترناریا
محمودآباد آنلاین / سرپرست جهاد كشاورزی شهرستان محمودآباد بر اجتناب از آبياری و كوددهی بيش از حد کودهای ازته برای جلوگيری از بيماری آلترناريا در مركبات تأكيد كرد.

به گزارش محمودآباد آنلاین و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، سید محمد زمانی با بیان اینکه عامل بیماری پوسیدگی سیاه ناف مرکبات، قارچ آلترناریا است، گفت: علائم بیماری هر ساله با گرم شدن هوا و اولین بارندگی بیش از پنج میلیمتر در تابستان در ارقام پرتقال ناول مرکبات از جمله پرتقال تامسون ناول و نارنگی رقم پیچ مشاهده می شود.

زمانی عامل این بیماری را قارچ آلترناریا دانست و با بیان اینکه این بیماری بیشتر به بیماری پوسیدگی سیاه ناف مرکبات مشهور است، بیان کرد: زرد شدن ناف و در مراحل بعدی سیاه شدن لایه آلبیدو و ریزش غیر طبیعی میوه های ارقام حساس در اوایل تابستان که با ریزش طبیعی و فیزیولوژیک متفاوت است، حتی پس از برداشت نیز باعث پوسیدگی میوه در انبار می شود.

وی اذعان داشت: برای کنترل این بیماری باید در زمان برنامه ریزی برای احداث باغ، نسبت به غرس ارقام مقاوم اقدام کرد.

سرپرست جهاد کشاورزی محمودآباد با تأکید بر اجتناب از آبیاری و کوددهی بیش از حد کودهای ازته برای جلوگیری از گسترش بیماری، تصریح کرد: در صورتی که تابستان گرم با بارندگی بیش از پنج میلیمتر در اوایل این فصل همراه شود، ممکن است خسارت را به حد اقتصاد برساند که این موضوع با مشاهده ریزش میوه های نسبتاً درشت و زردی ناف همراه است که در این صورت توصیه می‌شود درختان آلوده مورد محلول پاشی حفاظتی با قارچ کش های موثر قرار گرفته و رورال تی اس به میزان دو کیلوگرم در هزار لیتر آب قرار گیرند.

زمانی خاطرنشان کرد: باغداران سمپاشی را به هنگام عصر و بعد از خنک شدن هوا و از پایین درخت به سمت تاج انجام دهند تا امکان تماس سم با ناف میوه فراهم شود.

وی افزود: همچنین سمپاشی باید در هوای آرام و بدون باد و در شرایط مساعد انجام و ۲۴ ساعت بعد از سمپاشی بارندگی رخ ندهد.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد