آقای شهردار متشکریم / و سرانجام پارکینگ باز شد
آقای شهردار متشکریم / و سرانجام پارکینگ باز شد
محمودآباد آنلاین : پیرو درج گزارشی با عنوان کلید این پارکینگ دست کیست؟ برسانید به شهردار محمودآباد در مورخ 9/7/1400 از سوی این پایگاه خبری بلافاصله پارکینگ پارک مرکزی بنا به دستور شهردار بروی مسافران باز شد.

ضمن قدردانی از همراهی شهردار و همکاران پر تلاش شهرداری محمودآباد باید به عرض برسانیم که پایگاه خبری محمودآباد آنلاین خود را به عنوان رسانه مردمی و بیانگر چالش ها و مشکلات مردم می داند و بابت درج این دسته خبرهای معضلات مدیریت شهری از هیچ جناح سیاسی تقویت یا تحریک نمی شود و هیچ حق الزحمه ای بابت نگارش این دسته از خبرها دریافت نمی نماید.
باشد که به این باور برسیم که رسانه ها مهمترین مشاور مدیران دستگاههای اجرایی می توانند باشد و رسانه ها با تشریح و به تصویر کشیدن مشکلات و چالش های شهروندان برای ترتیب اثر دادن و اقدام موثر از سوی مدیریت شهری ، یک فرصت به شمار می روند نه تهدید و باید از این فرهنگ منسوح و ادبیاتی که این روزها در محافل سیاسی و فضای مجازی باب شده است که ( شهردار را در سایت … زدند ) که با رسالت و نقش رسانه ها دور و بیگانه است فاصله بگیریم.
آقای شهردار یادتان نرود ؛ انتقاد حق رسانه است ولی انتقاد منصفانه و همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل . محمودآباد آنلاین رسانه ای است به عنوان پل واقعی بین مردم و مسئولین و ما به دنبال تخریب و ندیدن و به چالش کشیدن زحمات هیچ مسئولی نیستیم و ما را در مقابل خود نبینید ، ما در راستای تحقق محمودآبادی آباد در کنار شما هستیم.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین