۴۰ ساله‌ها در نوبت تزریق دُز سوم واکسن کرونا
۴۰ ساله‌ها در نوبت تزریق دُز سوم واکسن کرونا
محمودآباد آنلاین / سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران: نوبت تزریق دُز سوم واکسن به چهل ساله‌های استان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران ، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از آغاز تزریق دُز یادآور برای جمعیت ۴۰ سال به بالا خبر داد و گفت: سن تزریق دُز سوم از ۶۰ سال به ۴۰ سال کاهش یافته است.

قاسم اویس افزود: براساس مصوبات وزارت بهداشت، افرادی که واکسن‌های ویروس غیر فعال شده سینوفارم، برکت و بهارات را در دو نوبت اول و دوم دریافت کردند، برای تزریق دُز سوم نیز اقدام کنند.

او میزان تزریق واکسن کرونا را در استان بیش از ۴ میلیون دُز اعلام کرد و گفت: ۱۵ درصد جمعیت ۲۰ تا ۳۰ سال هنوز واکسن نزده اند.

اویس افزود: ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار دُز اول در استان تزریق شد و نسبت تزریق واکسن دُز اول به کل جمعیت ۷۹ درصد و دُز دوم ۶۹ درصد است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه دُز اول جمعیت بالای ۱۲ سال در استان ۹۴ درصد معادل دو میلیون و ۲۰۹ هزار دُز واکسن تزریق شده است، گفت: همچنین ۸۲ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال شامل یک میلیون و ۹۳۹ هزار نفر دُز دوم را دریافت کردند.

او افزود: ۳۶ درصد از کادر بهداشت و درمان معادل ۱۱ هزار و ۳۳۶ نفر از ۳۱ هزار نفر این بخش دُز بوستر و ۱۱ درصد از جمعیت ۴۰۷ هزار نفری ۶۰ سال به بالا معادل ۴۶ هزار نفر دُز سوم واکسن را دریافت کردند.

اویس درباره واکسن دانش آموزان نیز گفت: ۹۶ درصد از دانش آموزان معادل ۲۰۵ هزار نفر از مجموع ۲۱۲ هزار دانش آموز دُز اول و ۸۱ درصد معادل ۱۷۲ هزار نفر دُز دوم را دریافت کردند.

سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران گفت: در مجموع ۹۵ درصد از جمعیت بالای ۶۰ سال، ۹۶ درصد جمعیت بالای ۵۰ تا ۶۰، نود درصد جمعیت ۴۰ تا ۵۰ سال، ۸۷ درصد افراد ۳۰ تا ۴۰ سال و ۸۵ درصد افراد ۲۰ تا ۳۰ سال واکسن تزریق کردند.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران