یک محمودآبادی مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست مازندران شد
یک محمودآبادی مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست مازندران شد
محمودآباد آنلاین : در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران منصوب شد.

به گزارش محمودآباد آنلاین ،علی سلاجقه طی حکمی عطااله کاویان کلارستاقی را به سمت سرپرست اداره کلحفاظت محیط زیست مازندران منصوب کرده است.

کاویان ریاست دانشکده آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و عضویت در هیات علمیاین دانشگاه را در کارنامه فعالیتی خود دارد.

 عطاالله کاویان چندی پیش در اولین آیین تجلیل از چهره های ماندگار شهرستان محمودآباد به عنوان چهرهماندگار در حوزه علمی از وی تجلیل بعمل آمد.

پیش از این حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران بود.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : محمودآبادآنلاین