پایان اردیبهشت ماه آخرین فرصت برای بیمه محصول برنج
پایان اردیبهشت ماه آخرین فرصت برای بیمه محصول برنج
محمودآباد آنلاین: هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد با بيان اينكه پايان ارديبهشت ماه آخرين فرصت براي بيمه محصول برنج است،گفت: کشاورزان با بیمه انواع محصولات کشاورزی خیالشان راحت است که اگر حوادثی رخ دهد، خسارت خود را از بیمه دریافت خواهند نمود.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده گفت:کمک و حمایت دولت از بخش کشاورزی تنها از مسیر صندوق بیمه امکان پذیراست از این رو به همه کشاورزان محمودآبادی توصیه می‌شود محصولات زراعی، باغ‌ها و دام خود را بیمه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در ادامه بیمه را پشتوانه‌ای امن برای بخش کشاورزی توصیف و تصریح کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر پرداخت نکردن خسارت به کشاورزانی که محصولات آنها بیمه نشده است لازم است بهره برداران از طریق صندوق بیمه کشاورزی ، محصول خود را بیمه کنند.

وی با بیان اینکه پراخت بخشی از حق بیمه برعهده دولت است افزود: انتظار است تولیدکنندگان و کشاورزان برای بهره مندی از مزایای حمایتی صندوق بیمه ؛ به مراکز جهاد کشاورزی و دفاتر نمایندگی بیمه مراجعه کنند.

هادی زاده افزود: کشاورزان شالیکار تا پایان اردیبهشت مهلت دارند تا با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی ، شعب بانک کشاورزی و همچنین صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان‌ محصول برنج خود را بیمه کنند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی محمودآباد