همچنان آب از این لوله ها مثل برق می رود
همچنان آب از این لوله ها مثل برق می رود
محمودآباد آنلاین: مدتی است از لوله انتقال آب واقع در کنار پل اصلی خیابان آزادی که بر روی شهر رود احداث شده است ، آب به علت شکستگی لوله با فشار زیاد به هدر می رود.

به گزارش محمودآباد آنلاین و بنا به اظهار کسبه اطراف پل ، چند وقتی است علیرغم تماس بازاریان منطقه با اداره آب و فاضلاب شهر محمودآباد و اعلام گزارش مبنی بر شکستگی لوله وهدر رفت آب ولی با گذشت مدت زیادی از اطلاع رسانی به ماموران آب و فاضلاب ، همچنان آب از این لوله ها به سرعت برق می رود و این در حالی است که بهینه سازی و صرف جویی در مصرف آب به علت کمبود آب از سوی مسئولین وزارت نیرو به شهروندان تاکید می گردد ولی کوتاهی در رفع شکستگی یک لوله از اداره ذیربط هم جای سوال و هم تعجب دارد.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی