هفت مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
هفت مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از قلع و قمع هفت مورد کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.
  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی جهادکشاورزی