مدیریت شهری محمودآباد ؛ نه می بیند و نه می شوند ؟!
مدیریت شهری محمودآباد ؛ نه می بیند و نه می شوند ؟!
محمودآباد آنلاین : این ویدیو را که تماشا می نماید ارسالی یکی از شهروندان فهیم ساکن خیابان معلِّم است که عصر دو روز گذشته برای ورزش به ساحل کوچه مرمر رفته بود و مثل همه روزهای سال ، بوی دپوی زباله و به آتش کشیدن زباله ها در نزدیکی منزل وی و سایر خانواده های ساکن در آن کوچه را به ستوه در آورده است.

به گزارش محمودآباد آنلاین : اول زبانه های بلند آتش رو دیدم در ابتدا خیلی خوش شدم گفتم سرانجام زباله سوز به محمودآباد رسید ولی هر چه فیلم جلوتر رفتم محتوا متفاونت بود.
مدیران محترم وقتی شهروند به رسانه ها مراجعه می نمایند چون دسترسی ایشان به رسانه تا فرد مسئول قطعا به خبرنگار و مسئول رسانه ای نزدیکتر و بیشتر است و انتظارات بجا و به حقی دارند که خواستنارند تا مطالباتشان را یگیری کنیم.
در این بین ما سعی کردم طرف مردم را بگیرم و به سمت حق حرکن انتخاب کنیم ولی شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر تعامل سازده با این رسانه را ندارد و تاکید می کنم طی این مدت میلی رفتار می کنند در قبال رسانه ها
بعد از ۱۵ سال کار اداری خود ، خدا را شاکرم که در حد توانم توانتسم پل ارتباطی بین مردم و مسئول باشم و یادم نرود فرزند یک آموزگار بوده ام و بعد از ساعت اداری شان و منزلتی جز یک شهروند ساده ندارم.
شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد و فرماندار محترم و سایر اعضای کمیته مدیریت پسماند شهرستان در اصل پنجاهم قانون اساسی کشور اشاره شده است حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است ، سوال اینجاست چرا از ساده ترین وظیفه قانونی خود می گذرید.
آیا حوالی محل دپوی زباله ساکن بوده اید ؟ گرمای هوا و بوی بد شیرآبه چهره زشتی که به اولین شهر ساحلی کشور از مسیر پایتخت داده است را درک مدیریتی داشته اید؟

آقای اختیاری برای مردمی که سردشونه
لحظه بازش برف اتفاق رومانتیکی نیست

حالا شما بیا به دیوار و ظاهر شهر سنگ بزن ، تابلو سه راهی شهر را یکسان کن و بیلبورد نصب کن و ……
اعضای محترم شورای اسلامی شهر محموآباد دو سال قبل برای جلب رضایت مردم به منظور حضور در کرسی شورای شهر به کدام کوچه و منطقه در شهر محمودآباد سر نزدید و حضور نیافید و در حال حاضر به جراعت می توان گقت بخشی از آنها را از یاد برده اید و نکته بد قضیه اینجاست برای خدمت به همان مردم قصسم یاد کردید
آقای مهندس مهدی اختیاری شهردار محترم محمودآباد تا انتخابات مجلس شورای اسلامی فاصله ی زیادی باقی است ، کمی فضای شهر را در یابید شاید مردم خودشان به سمتتان آمدن ، که آنهم قطعی به نظر نمی آید.
در پاین یک سوال و یک جواب : ماندن در کرسی شهرداری به چه قیمت؟ و رمز موفقیتتان را برای الگو سازی جوانان بومی عل اقمند به شهرداری را عنوان کنید؟

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین