مجموع تایید صلاحیت شدگان در مازندران به ۴۶۱ نفر رسید
مجموع تایید صلاحیت شدگان در مازندران به ۴۶۱ نفر رسید
محمودآباد آنلاین : قاسم عزیززاده گرجی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار مازندران، گفت: در سومین فهرست تایید صلاحیت های جدید در کشور، ۵۵۰ داوطلب دیگر تایید شدند که از این تعداد ۴۱ نفر جدید از استان مازندران تایید صلاحیت شدند. ‎

به گزارش محمودآباد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، قاسم عزیززاده گرجی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار مازندران در جلسه ستاد انتخابات استان، افزود: ۴۱ نفر دیگر در مازندران تاییدصلاحیت شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان، ادامه داد: در سومین فهرست تایید صلاحیت های جدید در کشور ۵۵۰ داوطلب دیگر تایید شدند که مجموع تایید صلاحیت ها از ۱۳۲۰۰ نفر فراتر رفت.

عزیززاده گرجی، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران، یادآور شد: از این تعداد ۴۱ نفر از استان مازندران صلاحیت شدند که تعداد مجموع تایید صلاحیت شدگان در استان به ۴۶۱ نفر رسید.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی استانداری مازندران