قلع و قمع ۱۰ تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد
قلع و قمع ۱۰ تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: 10 مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده اظهار کرد: به دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد و برای حفظ کاربری و نگهداری زمین های کشاورزی و باغ ها و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی، ۱۰ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان بمساحت ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع قلع و قمع شد.

هادی‌زاده تصریح کرد: متخلفین در این اراضی اقدام به احداث دیوارکشی و قطعه بندی پیرامون زمین کردند که به حالت گذشته برگشت داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در پایان از همه مالکین اراضی زراعی و باغی خواست قبل از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوزهای لازم به این مدیریت و یا مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین