عدم احراز صلاحیت ۴۰ نفر کاندیدای انتخابات در بخش سرخ رود
عدم احراز صلاحیت ۴۰ نفر کاندیدای انتخابات در بخش سرخ رود
محمودآباد آنلاین : رنجکش بخشدار سرخ رود گفت: از مجموع 299 نفر کاندیدای انتخابات شورای اسلامی روستاها در بخش سرخ رود بعد از بررسی های هیات اجرایی و هیات نظارت ، صلاحیت 259 نفر احراز شد.

امین رنجکش بخشدار سرخ رود در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار محمودآباد آنلاین گفت: ۴۰ نفر از کاندیدای انتخابات شورای اسلامی روستاها پس از بررسی استعلام های نهادهای ذیربط و هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات نتوانستند صلاحیت خود را اخذ نمایند.

وی گفت: آن دسته از افرادی که به نتایج صلاحیت ها اعتراض دارند به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۵۳ قانون انتخابات ظرف ۴ روز فرصت دارند اعتراض خود را هیات نظارت بر انتخابات ارائه دهند.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین