روز تنظیم سند تحت هر شرایط به دفترخانه مراجعه کنید
روز تنظیم سند تحت هر شرایط به دفترخانه مراجعه کنید
محمودآبادآنلاین: به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالات حقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد و در ردیف حقوقی این هفته به موضوع  الزام مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند پرداخته شده است.

در بیشترمبایعه نامه های تنظیمی توسط مدیران آژانس های مسکن روز مشخصی جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و انتقال سند تعیین میگردد و همچنین در قسمت شروط قرارداد و آثار آن شرطی درج میگردد که بیان گر این موضوع میباشد ؛چنانچه خریداروفروشنده در روز موعد تنظیم سند در دفترخانه حضور نداشته باشند یا چنانچه حضور داشته باشند اما مدارک و مستندات لازم برای تنظیم سند از طرف فروشنده ارائه نگردد و یا خریدار الباقی ثمن معامله را با خود به همراه نداشته باشد به منزله ی عدم حضور و تخلف از تعهدات قراردادی میباشد که هریک موظف میباشند مبلغ …تومان رابه طرف مقابل به عنوان خسارت پرداخت نماید ” . نکته حائز اهمیت در اینجا این است که شما چه به عنوان خریدار و چه به عنوان فروشنده باید در روز تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعه نمایید و مراتب تخلف طرف مقابل و عدم حضورش را در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسانید در غیر اینصورت زمانی که برای دریافت خسارت ناشی از تخلف به دادگاه مراجعه می نمایید باید انجام تعهد از جانب خود را در روز تعیین شده در قرارداد برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده به اثبات برسانید که طرف مقابل شما همراه با مدارک ومستندات خود حضور نداشته است . گاها در بعضی از پرونده ها حتی با وجود اینکه خریدار آماده انجام تعهداتش بوده اما در دفترخانه حاضر نمیگردد زیرا معمولا در این موارد فروشنده هایی که ازاین موضوع آگاه میباشند با خریدار صحبت نموده و با حیله وفریب او را از مراجعه به دفترخانه منصرف می نمایند و با دادن وعده هایی برای خود زمان می خرند و خریدارهم باتصوراینکه الباقی ثمن معامله همیشه درحسابش بوده میتواند با ارائه پرینت آن به دادگاه و بابیان اینکه من آماده انجام تعهد بوده ام وفروشنده به دلایلی نتوانست  سند را تنظیم نماید پس مشمول دریافت خسارت میگردد لذا چنین تصوری صحیح نبوده که در این مورداداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی را به شرح ذیل بیان نموده است

انجام معامله دردفتراسنادرسمی منوط به حضور طرفین به همراه مدارک و وجوه مورد نیاز طبق توافق است. نظر به اینکه انجام تعهد مورد نظر(تنظیم سند رسمی) نیازمند حضور طرفین است، لذا هریک از طرفین در صورتی میتواند وجه التزام را مطالبه نماید که ثابت نماید به تعهدات قراردادی خود عمل کرده وعدم انجام تعهد مستند به عدم حضور طرف مقابل یا فراهم نیاوردن مقدمات لازم مورد توافق از سوی وی است .بنابراین، خواهان وجه التزام باید ثابت کند که درموعد مقرر دردفترخانه حاضر شده و عدم انجام تعهد و بروز خسارتی که میزان آن مقطوعا مورد توافق واقع شده، منتسب به طرف مقابل اوست.

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین