حمید بطیاری سرپرست شهرداری محمودآباد شد
حمید بطیاری سرپرست شهرداری محمودآباد شد
حمید بطیاری مدیرحراست شهرداری با پنج رای اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری محمودآباد انتخاب شد.

به گزارش محمودآباد آنلاین اعضای شورای اسلامی شهر محمودآباد پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۷ مرداد  در جلسه فوری خود حمید بطیاری مدیرحراست شهرداری محمودآباد را به عنوان جانشین علی صیقل وازی و سرپرست شهرداری انتخاب کردند.

بنا به اخبار واصله غیر رسمی حمید بطیاری از پذیرش این مسئولیت انصراف داده است.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآبادآنلاین