جلوگیری از ساخت‌وساز روی بستر نهر در محمودآباد
جلوگیری از ساخت‌وساز روی بستر نهر در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : ساخت و ساز غیرمجاز روی حریم و بستر نهر و بی‌توجهی شهرداری و شورای شهر به مستندات قانونی از جمله نامه سازمان آب آمل و محمودآباد که ادامه مسیر نهر کاملاً در آن مشخص می‌باشد، متأسفانه جهت جلوگیری از تخریب، تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز روی نهر و حریم مذکور تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است، لطفاً پیگیری شود.

ساخت و ساز غیرمجاز روی حریم و بستر نهر و بی‌توجهی شهرداری و شورای شهر به مستندات قانونی از جمله نامه سازمان آب آمل و محمودآباد که ادامه مسیر نهر کاملاً در آن مشخص می‌باشد، متأسفانه جهت جلوگیری از تخریب، تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز روی نهر و حریم مذکور تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است، لطفاً پیگیری شود.

  • نویسنده : سید مهرداد محمدیان
  • منبع خبر : خبرگزاری فارس مازندران