اصلاح ساختار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنها راه جبران قطع گاز کشور
اصلاح ساختار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تنها راه جبران قطع گاز کشور
محمودآباد آنلاین : امروز برای خیلی از مردم ایران با توجه به میزان ذخایر گاز طبیعی موجود در مخازن هیدروکربنی ایران که بیش از ۱۲۰۰ تریلیون فوت مکعب می باشد و همچنین باتوجه به دارا بودن ذخایر گازی که ایران را در رتبه دوم جهان با بهره مندی 17 درصدی از سهم گاز جهان قرار داده است ، این قطعی گاز برای هیچ کس قابل باور و قبول نیست.

مهندس حشمت رضایی کارشناس حوزه انرژی در گفتگویی اختصاصی با محمودآباد آنلاین گفت: تاریخچه پیدایش گاز در ایران را میتوان همزمان با کشف میدان نفتی مسجد سلیمان دانست و اولین مشتری صادرات گاز ایران کشور ترکمنستان بود که خرید گاز از ایران را در سال ۱۹۹۷ آغاز کرد و دومین مقصد صادرات گاز کشور ، ترکیه بود که طرح احداث خط لوله گاز بین دو کشور در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید و صادرات گاز به این کشور آغاز شد.

وی گفت: ارمنستان سومین وارد کننده گاز از ایران است که در سال ۲۰۰۹ دست به این اقدام زده است و بعد از آن کشور عراق و همچنین پاکستان و هند مشتری گاز ایران بودند.

این کارشناس حوزه انرژی مهم ترین دلایل قطع گاز و چالش های این روزهای کشور را محدود کردن وزارت نفت در بودجه و همچنین کاهش سهم وزارت نفت  فقط به۱۴٪ از فروش و مابقی دانست.

رضایی تصریح کرد : در سال ۱۴۰۱ بسیاری از کارشناسان بخش انرژی و مخصوصاً وزارت نفت از تخصیص تنها چهارده و نیم درصد از درآمدهای نفتی به شرکت نفت و گاز انتقاد داشته و  به تعبیری این عمل را مانند آن دانستند که دست یک شناگر را ببندیم و حالا به او بگویید در خلیج فارس شنا کن ، شاید بتواند خود را روی آب مدتی نگه دارد اما نمیتواند در حوزه رقابتی با سایرین برای خود سکوی فرض کند.

رضایی گفت: در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ؛ ۲۳.بخش نفت و گاز از میزان کل درآمدی ۶۸۶ همت ۵/۱۴ درصد مربوط به سهم شرکت ملّی نفت و گاز و ۳٪ مربوط به سهم مناطق محروم و ۴۰ درصد مربوط به صندوق توسعه ملّی و با مابقی معادل ۵/۴۲درصد سهم دولت تصویب شد.

وی تاکید کرد:  صندوق توسعه ملّی نقش آن جز تصدی گری و بانکداری و بهره گرفتن به نوعی که منجر به تورم افسارگسیخته می شود چیزی فراتر می باشد و امروز در شرایط کنونی باید در بودجه ۱۴۰۲سهم صندوق توسعه ملّی را کم و سهم وزارت نفت و مخصوصاً در بخش توسعه و نگهداشت بیشتر شود .

وی خاطر نشان شد : آیا مسببان آن تصمیم ها امروز نباید پاسخگوی این وضعیت و تعطیلی ها باشند؟! آیا وقت آن نرسیده است که ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملّی در سال ۱۴۰۲ به تقویت و نوسازی و تجهیزات نفت و گاز و مخصوصاً توسعه میادین مشترک از جمله پارس جنوبی ،آزادگان و غیره اختصاص دهیم ؟

این کارشناس حوزه انرژی با تاکید به عدم نیاز به مشارکت جهانی در تامین و احداث زیرساخت های انرژی داخلی گفت: متوصل شدن به بیگانه ها دودش به چشم خودمان می رود ، بطور مثال کشور روسیه با توجه به شرایط سخت سرما اما دچار چنین مشکلاتی که کشورمان دارد نشده است به خاطر ابر پروژه های مثل نورداستریم است که درگذشته تکنولوژی های لازم را وارد کشور خود کرده و مشکلی از این بابت ندارد .

وی در خاتمه گفت: همواره تصور می شد روسیه شریک استراتژیکی ایران است ولی این کشور هیچ علاقه ای به پیشرفت ایران ندارد و روسیه در حوزه گازی نه تنها شریک که بلکه رقیب قدرتمند ایران می باشد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین