۱۳۴۳ مورد حیوان گزیدگی در محمودآباد
۱۳۴۳ مورد حیوان گزیدگی در محمودآباد
محمودآباد آنلاین: توان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان محمودآباد گفت: از ابتدای سال 1400 تا به امروز 1343 مورد حیوان گزیدگی در محمود آباد در مراکز تحت پوشش این شبکه ثبت شده است.

عباس توان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان محمودآباد در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار محمودآباد آنلاین گفت: متاسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا به امروز ۱۳۴۳ مورد گزیدگی حیوان که قالباً سگ می باشد در مراکز اتحت پوشش این شبکه به  ثبت رسیده است.

وی گفت: متولی جمع آوری سگ های بلاصاحب در شهر با شهرداری ها می باشد و علیرغم مصوبات جلسات کارگروه بهداشت و درمان شهرستان ولی اراده ای برای جمع آوری سگ های بلاصاحب نیست و شمار تعداد آن ها رو به افزایش است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان محمودآباد گفت: مرکز درمانی شهدای هفتم تیر بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات درمانی به افراد حادثه دیده می باشد و واکسن هاری در این مرکز به ازای هر فرد در یک بازه درمانی سه الی هفت دوره ای  به صورت رایگان تزریق می گیرد.

توان خاطر نشان شد : واکسیناسیون هاری برای هر فرد به دلار قیمت گذشته ۵۰ میلیون برای شبکه بهداشت و درمان هزینه دارد.

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین