کتاب امنیت و چالش های زیست محیطی در غرب آسیا ؛ ایران و همسایگان
کتاب امنیت و چالش های زیست محیطی در غرب آسیا ؛ ایران و همسایگان
به گزارش محمودآباد آنلاین؛ کتاب «امنیت و چالش‌های زیست محیطی در غرب آسیا؛ ایران و همسایگان» به تالیف هادی تقی پور و عادل تقی‌پور منتشر شد.

هادی تقی پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار محمودآباد آنلاین در رابطه با محتوای این کتاب بیان کرد: این کتاب به ارتباط میان امنیت و محیط زیست در غرب آسیا با محوریت ایران و همسایگان آن می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه چالش‌های زیست‌محیطی از نیمه قرن بیستم، به ویژه بعد از پایان جنگ سرد در چارچوب ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفت، افزود: در طی دو هفته اخیر تهدیدهای زیست محیطی، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و جنبه سیاسی _امنیتی آن نمایان شده است.

تقی پور خاطرنشان کرد: با بسط مفهوم امنیت در قرن بیست و یک، محیط زیست به یکی از ابعاد مهم و تاثیرگذار امنیتی به ویژه در غرب آسیا تبدیل شده است.

وی وضعیت ژئوپلیتیکی شکننده را درهم تنیدگی تهدیدات و امکان سرایت تهدیدات از یک کشور به کشور دیگر در غرب آسیا دانست و گفت:  چالش ها و بحران های زیست محیطی، از ظرفیت بسیار بالایی برای تهدید ثبات و امنیت نه چندان پایدار این منطقه برخوردارند.

این مؤلف تصریح کرد:  وضعیت بحرانی شاخص‌های زیست‌محیطی در کشورهای منطقه به ویژه ایران در سال‌های اخیر، عدم توجه به پیامدهای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر امنیت و همچنین پژوهش‌هایی که در قالب پایان نامه دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه انجام دادیم، انگیزه اصلی ما برای نگارش کتاب حاضر بوده است.

هادی تقی پور خبر داد:  این کتاب از ۶ فصل تشکیل شده است که در آن، ما ضمن بررسی وضعیت و  بیان مهمترین  چالش‌های زیست محیطی مشترک میان ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران موثر منطقه‌ای در زمینه محیط زیست با همسایگان غرب آسیایی در چهارچوب مکتب کپنهاگ، اثرات و پیامدهای بحران  زیست محیطی به ویژه بحران آب را بر سایر ابعاد امنیت در سطح ملی و منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادیم.

وی ذکر کرد:  به صورت توصیفی _تحلیلی نشان می‌دهد که عدم توجه به مسئله محیط  زیست در ایران و اغلب کشورهای همسایه در غرب آسیا، منجر به بروز بحران های زیست محیطی شده که افزایش تنش ها تهدید امنیت در سطح ملی و منطقه‌ای را در پی داشته است.

مؤلف این کتاب حاضر در خاتمه راه حل پیشنهادی برای خروج از این وضعیت بحرانی را تغییر الگوی زیست، در اولویت قرار گرفتن محیط زیست در داخل و افزایش همکاری و تعامل سازندگی در قالب دیپلماسی زیست محیطی در سطح منطقه دانست.

به گزارش محمودآباد آنلاین، هادی و عادل تقی پور، اهل شهرستان محمودآباد، فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناس علوم سیاسی هستند.

  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین