ولی الله فرزانه ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور
ولی الله فرزانه ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور
نمایندگان مردم در خانه ملت با 124 رای ولی الله فرزانه نماینده حوزه انتخابیه نور و محمودآباد را به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور را انتخاب کردند.

به گزارش محمودآباد آنلاین نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۱۹ مردادماه مجلس شورای اسلامی،  ولی الله فرزانه را با ۱۲۴ رأی و یحیی ابراهیمی نماینده حوزه انتخابیه دلفان و سلسله  را با ۱۰۸ رأی از مجموع ۱۴۶ رأی مأخوذه، به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بیمه سلامت کشور انتخاب کردند.

  • منبع خبر : محمودآبادآنلاین