دو روی سکه مهریه
دو روی سکه مهریه
محمودآباد آنلاین : مرکز افکارسنجی مجلس نظرات مردم درباره مهریه را دریافت کرده که میانگین میزان مناسب از نظر آن‌ها ۹۴ سکه است.

در روز‌هایی که صحن علنی بهارستان برای بررسی طرح اصلاح قانون مهریه آماده می‌شود، موسسه افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس هم با یک نظرسنجی تلفنی، نظرات ۱۰۲۰ نفر (۴۹.۹ درصد زن و ۵۰.۱ درصد مرد، در بازه سنی بالای ۱۸ سال) را درباره مهریه جویا شده که حاوی نکات جالبی است. در این گزارش، پاسخ مردم به ۱۶ سوال این نظرسنجی را که ۳۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد انجام و روز گذشته منتشر شد، مرور کرده‌ایم.

۱-مهریه چقدر در زندگی مهم است؟

۵۷.۹ درصد مردم اهمیت مهریه را کم یا خیلی کم دانسته‌اند و از نظر ۳۶.۶ درصد نیز، اهمیت آن زیاد یا خیلی زیاد است. یک نکته این که، مردان (۴۴.۹ درصد) بیشتر از زنان (۳۲.۶ درصد) باور دارند که مهریه در حد زیاد و خیلی زیاد مهم است.

۲- مردان مقدار مهریه را چقدر جدی می‌گیرند؟

۶۳.۴ درصد معتقدند مردان در هنگام ازدواج میزان مهریه را کم یا خیلی‌کم جدی می‌گیرند. افرادی که تجربه زندگی مشترک داشته‌اند بیشتر از افراد مجرد به جدی گرفته نشدن مهریه توسط مرد‌ها باور دارند.

۳- با چند سکه موافقید؟

نظرات درباره تعداد سکه مهریه هم جالب است: ۱۴ سکه (۱۸.۸ درصد)، ۱۰۰ سکه (۱۱.۹ درصد)، ۱۱۴ سکه (۷.۵ درصد) و ۱۱۰ سکه (۴.۷ درصد). ۳۲.۷ درصد هم به تعداد سکه دیگری اشاره کرده‌اند. به طور متوسط مردان ۵۸ و زنان ۱۳۰ سکه را اعلام کرده‌اند و میانگین آن هم ۹۴ سکه مشخص شده است. با افزایش تحصیلات، متوسط تعداد سکه برای مهریه روندی صعودی داشته و با افزایش طول زندگی مشترک، تعداد سکه پیشنهادی کاهش می‌یابد.

۴ و ۵- مهریه چقدر در استحکام زندگی موثر است؟

۵۶.۲ درصد گفته‌اند تعداد مهریه هیچ تأثیری در استحکام زندگی ندارد، ۳۰.۴ درصد معتقدند موجب سست شدن بنیان خانواده و ۸.۶ درصد معتقدند موجب استحکام خانواده می‌شود. افرادی که معتقدند مهریه سنگین موجب استحکام خانواده می‌شود به طور متوسط ۱۹۹ سکه را برای مهریه مناسب می‌دانند و افرادی که مهریه سنگین را موجب سست شدن بنیان خانواده می‌دانند، به طور متوسط ۵۸ سکه را مناسب دانسته‌اند. نتیجه مهم دیگر این‌که، زنان (۶۷.۱ درصد) بیشتر از مردان (۵۰.۸ درصد) معتقدند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد. همچنین از پاسخگویان سؤال شده است «در اطرافیان شما، خانواده‌ها چقدر در تعیین مقدار مهریه، با مشکل مواجه هستند؟» که ۶۵.۸ درصد معتقدند کم یا خیلی کم و ۳۱.۶ درصد معتقدند زیاد یا خیلی زیاد.

۶- تقسیم دارایی به جای مهریه سنگین

سوال دیگر، چند گزینه‌ای بوده و پرسیده شده است کدام گزینه را بیشتر به نفع زنان می‌دانید؛ ۵۰.۳ درصد گزینه توافق برای تقسیم دارایی و ثروت (نصف شدن تمام اموال و دارایی)، ۲۳.۹ درصد شروط ضمن عقد (مثل حق طلاق و حق سفر) و ۱۲ درصد مهریه سنگین را انتخاب کرده‌اند. درباره این سوال، با اختلاف کمی زن‌ها (۵۷.۵ درصد) بیشتر از مرد‌ها (۵۰.۶ درصد) تقسیم دارایی و ثروت را مفیدتر می‌دانند. همچنین، هرچه سطح تحصیلات بیشتر می‌شود، موافقان شروط ضمن عقد به صورت معناداری افزایش پیدا می‌کند.

۷- مهریه پشتوانه مالی زنان است؟

در پاسخ به این سؤال، ۶۱ درصد گفته‌اند زیاد یا خیلی زیاد و ۳۲.۹ درصد گفته‌اند کم یا خیلی کم.

۸ و ۹- تاثیر بخشش مهریه در طلاق و حضانت

۷۵.۸ درصد، بخشش مهریه را کمک به زنان برای جدایی دانسته‌اند و ۶۷.۹ درصد معتقدند این کار به زنان در گرفتن حضانت کمک می‌کند.

۱۰- مهریه اهرم فشار روی مردان است؟

۴۸.۲ درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، به میزان زیاد یا خیلی زیاد تحت فشار خواسته‌های همسرانشان قرار می‌گیرند و ۳۳.۸ درصد معتقدند کم.

۱۱-زمان پرداخت مهریه

در پاسخ به سوال بعدی هم، ۸۶.۲ درصد اعلام کرده‌اند طبق رسم آن‌ها، مهریه در هنگام عقد پرداخت نمی‌شود.

۱۲- دشواری دریافت مهریه

۷۱.۹ درصد معتقدند زنان برای گرفتن مهریه، زیاد یا خیلی زیاد دچار مشکل می‌شوند.

۱۳- زندانی مهریه در اطرافیان

درباره وجود زندانی مهریه در اطرافیان به دلیل ناتوانی در پرداخت، ۷۲.۵ درصد جواب منفی داده‌اند و ۲۷.۳ درصد مثبت.

۱۴ و ۱۵-حمایت قانون بله، به زندان رفتن مردان نه

سؤال شده است «نظر شما درباره زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، چیست؟» ۸۳.۷ درصد مخالف یا کاملا مخالف و ۱۲.۷ درصد موافق یا کاملا موافق بوده‌اند. همچنین ۸۱.۹ درصد گفته‌اند قانون باید برای گرفتن مهریه به زنان کمک کند.

۱۶- انتظار از دولت

درباره موثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه پاسخ‌ها این گونه بوده: ۳۹.۸ درصد گفته‌اند سقف قانونی تعیین شود، ۲۶.۲ درصد گفته‌اند دولت هیچ اقدامی نکند، ۱۶.۸ درصد دریافت مالیات پلکانی و ۵.۵ درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را مؤثر می‌دانند.

رئیس مرکز افکارسنجی ملت:
اصلاحات قانون مهریه افکارسنجی خواهد شد

دکتر «محسن ابن الدین» رئیس مرکز افکارسنجی ملت می‌گوید: نتایج نظرسنجی انجام شده درباره مهریه، به کمیسیون قضایی ارائه خواهد شد؛ اما این‌که چه میزان اثرگذاری در روند اصلاح قانون خواهد داشت، با نظر اعضای کمیسیون خواهد بود. وی می‌افزاید: گام بعدی مرکز، دریافت نظرات مردمی درباره تصمیم کمیسیون برای اخذ مالیات از مهریه‌ها خواهد بود که نتایج نظرات مردم در این باره را نیز به مجلس ارائه خواهیم کرد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان