اطلاعیه جهاد کشاورزی در خصوص آفات باغ‌ها
اطلاعیه جهاد کشاورزی در خصوص آفات باغ‌ها
محمودآباد آنلاین: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در اطلاعیه‌ای نسبت به خسارت آفات و بیماری های مرکبات در باغ‌ها و پیشگیری از آن هشدار داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر می‌باشد:

 

قابل توجه باغداران محترم

با عنایت به افزایش رطوبت خاک و ایجاد شرایط محیطی مساعد در اوایل مهرماه برای تفریخ تخم لیسک‌ها و حلزون‌ها ضروریست به منظور پیشگیری و کاهش خسارت آفات یاد شده ، باغداران محترم به نکات مشروح زیر توجه نموده و براساس دستورالعمل کمیته پیش آگاهی آفات و بیماری‌های مرکبات استان اقدام فرمایند :

۱-استفاده از قیم ( توک ) جهت ایجاد فاصله حداقل نیم متری میوه ها و شاخه ها از سطح زمین توصیه و تاکید می گردد.

۲-پاکسازی و حذف علفهای هرز سایه انداز درختان ضروری است.

۳-ریختن پوسته شالی یا خاکستر نرم در محدوده سایه انداز درختان خصوصاً نهالها و درختان جوان از روشهای موثر پیشگیری از خسارت لیسکها می باشد.

۴-تسریع در برداشت میوه های رسیده خصوصاً میوه های روی شاخه های نزدیک سطح زمین در کاهش خسارت آفت مذکور بسیار موثر می باشد.

۵-در سطوح محدود مبارزه مکانیکی ( جمع آوری شبانه لیسکها ) و خارج نمودن از باغ توصیه می گردد.

۶-استفاده از ماکیان ( غاز ، اردک ) در باغات محصور جهت تغذیه از علفهای هرز و لیسکها تاکید می گردد.

۷-استفاده از نوار مسی فعال شده در اطراف طوقه درختان جوان و باغچه ها بعنوان دور کننده لیسکها مثمر ثمر خواهد بود.

۸- در صورت افزایش تراکم آفت و مشاهده اولین آثار خسارت با هماهنگی و مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاهپزشکی استفاده از طعمه های مسموم زیر هنگام غروب آفتاب در سایه انداز درختان توصیه می گردد :

الف – متالدهاید به میزان حداکثر ۱۵ کیلوگرم در هکتار در حاشیه درختان.

ب- فریکول ( فسفات آهن ) به میزان ۵ گرم در متر مربع

۹- رعایت نکات ایمنی نظیر استفاده از دستکش ، ماسک و … هنگام طعمه پاشی الزامیست.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد