ابتدا از لینک زیر مبلغ سفارش تبلیغات را پرداخت نموده و از رسید پرداخت اسکرین شات گرفته و در بخش بعدی ارسال کنید

لینک پرداخت هزینه استوری

پرداخت

لینک پرداخت هزینه پست

پرداخت