کوتاه با شهروندان محمودآبادی ؛ امروز در قبال فردا مسئولیم
کوتاه با شهروندان محمودآبادی ؛ امروز در قبال فردا مسئولیم
محمودآباد آنلاین: یک غذا خوری بین راهی بر سر در ورودی اش با خط درشت نوشته بود : شما در این مکان غذا میل بفرمایید ، ما پول آنرا از نوه ی شما دریافت خواهیم کرد.

راننده ای با خواندن این تابلو ، اتومبیلش را فوراً پارک کرد و وارد رستوران شد و ناهار مفصلی را سفارش داد و نوش جان کرد. بعد از خوردن غذا ، سرش را پایین انداخت که بیرون برود ، ولی دید پیش خدمت با صورت حسابی بلند بالا جلویش سبز شده است .

با تعجب پرسید : مگر شما ننوشته اید که پول غذا را از نوه من خواهید گرفت؟ پیش خدمت با خنده جواب داد : چرا قربان ، ما پول غذای امروز شما را از نوه تان خواهیم گرفت ولی این صورت حساب مربوط به پدر بزرگ مر حوم شماست…

این داستان حقیقتی را در قالب طنز بیان می کند که کاملا مصداق دارد. ممکن است ما کارهایی را انجام دهیم که آیندگان مجبور به پرداخت بهای آن باشند. چند روز تا انتخابی مهم برای تحقق آینده شهر بیشتر فاصله نیست و نباید از این روزهای تاثیر گذار و مهم ساده گذشت. سالهاست که جای اعتمادمان درد می کند و سالهاست در محمودآباد دوره می کنیم ، شب را ، روز را و هنوز را و شاید محمودآباد امروز ، تاوان انتخاب و اعتماد گذشتگان باشد.

روی سخنم با شما شهروندان محمودآبادی است که سالهاست سهم تان از توسعه و رونق و آبادانی درجا زدن بود و امروز نباید این فرصت جبران را ساده از دست بدهید و ۲۸ خرداد با حضور در پای صندوق های رای ، انتخابی فارغ از نسبت های شناسنامه ای و قومی قبیله ای و بر مبنای سوابق کاری اثر بخش و تجربیات موفق و تحصیلات مرتبط و افراد کارآزموده داشته باشید.

محمودآباد ۱۴۰۰ جایی برای آزمون و خطا نیست و سرخوردگی و پریشانی شهر باید با انتخابی درست برای پارلمان شهری جبران شود تا با انتخاب شهرداری کارآزموده و لایق و توانمند عرصه های مدیریت شهری را پس از سالها ثبات ببخشد و برای تحول و تغییر شهر گامهای اساسی بردارد.

یادمان نرود در دو دوره گذشته شورای اسلامی شهر محمودآباد یعنی هشت سالی که سپری شد سهم ما در عرصه مدیریت شهری تغییر بیش از ۱۰ شهردار و سرپرست بود که فرصت بازآفرینی شهر و تحول و توسعه را از ما گرفت ، یادمان نرود فارغ از جریانات سیاسی سنگین شهر و تنها بر اساس لیاقت و شایستگی و کارآمدی در پای صندوق های رای حاضر شویم و امید را به نسل آینده این شهر هدیه بدهیم.

آیه ۱۱ سوره ی مبارکه ی رعد اشاره دارد : خداوند سرنوشت هیچ قومی (و ملتّی) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان تغییر دهند ، با تاسی از این آیه شریفه قرآن انتظار می رود شهروندان فیهم محمودآبادی بیدار باشند و هوشیار و یک بار دیگر به عقب بر نگردیم.

 

 

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین