کشف جنازه یک تبعه افغان در ساحل محمودآباد
کشف جنازه یک تبعه افغان در ساحل محمودآباد
محمودآباد آنلاین: حوالی ساعت 16 جنازه یک مرد 33 ساله در ساحل 14 واقع در خیابان معلم شهر محمودآباد توسط ناجیان غریق از آب بیرون کشیده شد.

سعید خادمی رئیس هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد در مصاحبه اختصاصی با محمودآباد آنلاین گفت: جنازه پیدا شده فاقد هویت است و هیچ مورد غرقی در دریا از صبح گزارش نشده و ناجیان غریق حین گشت زنی با قایق متوجه یک جنازه حوالی ساحل ۱۴ بر روی آب شدند.

وی گفت: به نظر این جنازه پیدا شده مر بوط به یک تبعه افغان می باشد که سیر مراحل قانونی با حضور پلیس پیگیری خواهد شد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین